Giới thiệu Vũ Tuấn

 • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
 • Giới tính Nam
 • Tình trạng hôn nhân Độc thân
 • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
 • Hình thức làm việc Full time
 • Đã xem 30

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành Kiểm soát viên, Thẩm định viên

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2023 - 2023
  PVCOMBANK

  CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

  – Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ tín dụng theo

  đúng các qui định hiện hành của pháp luật và các qui định của Ngân hàng

  Nhà nước cũng như các qui định nội bộ của Ngân hàng;

  – Là đại diện của Ngân hàng trình ký các chứng từ tín dụng với Khách hàng

  tại trụ sở của Ngân hàng hoặc phòng Công chứng

  – Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo theo đúng qui định

  hiện hành của pháp luật (Đi đăng ký giao dịch bảo đảm tại VP Đất đai đối với

  BĐS hoặc Đăng ký online với Ô tô..)

  – Quản lý, sắp sếp, bảo mật và lưu trữ tòan bộ hồ sơ khách hàng. Lưu giữ

  và quản lý hồ sơ tín dụng, thực hiện các thủ tục xuất nhập và quản lý tài sản

  đảm bảo theo đúng qui trình của Ngân hàng;

 • 2023 - 2023
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản V- LAND Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN THỦ TỤC

  – Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng, Lãnh đạo

  – Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận thủ tục và chuyển các bộ phận liên quan để ký, đóng dấu.

  – Trả hồ sơ cho khách hàng

  – Theo dõi quá trình chuyển hồ sơ đi trình ký đóng dấu

  – Tách, phân loại hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho các bộ phận liên quan lưu trữ

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0