Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

297 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thị Linh Lan

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Chăm sóc khách hàng , Kế toán & Tài chính
 • khẩn Cấp

  Phạm Hiền

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Biên dịch/Phiên dịch , Ngoại ngữ
 • khẩn Cấp

  Trương Hoài Long

  Nhân viên kinh doanh bất động sản

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thanh Tùng

  Quản lý bán hàng

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Chăm sóc khách hàng , Kinh doanh
 • khẩn Cấp

  Hồ Thị Hồng Thắm

  Cửa hàng trưởng Himalaya

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn cường

  Công ty cổ phần thương mại bách hoá xanh

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Chăm sóc khách hàng
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Hiền

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Uyên

  thủ kho vật tư

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc

  Quản lý cửa hàng

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Kế toán & Tài chính
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thị Hường

  nhân viên teleSale

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Bất động sản , Chăm sóc khách hàng
 • Ngô Hiếu

  Nhân viên Kinh Doanh

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Chăm sóc khách hàng , Công nghệ thông tin , Kinh doanh
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thị Huyền

  Pg hãng

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , PG/PB/Lễ tân