Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

44 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn Chiến

  Chuyên viên Leasing

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thị Hường

  nhân viên teleSale

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Bất động sản , Chăm sóc khách hàng
 • khẩn Cấp

  Tạ Duy Hiếu

  Giám đốc Kinh Doanh Dự Án

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản
 • NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

  Trưởng nhóm/ chuyên viên Quản lý và Khai Thác Tài Sản

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư , Phát triển thị trường
 • Nguyễn Hữu Thành

  Nhân Viên Kinh Doanh

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản
 • Thao Thiên Vĩnh

  Nhân viên kỹ thuật

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Nông/Lâm/Ngư nghiệp , Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng
 • Nguyễn Thị Hồng Tiến

  Chuyên viên kinh doanh

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Kế toán & Tài chính , Kinh doanh
 • Nguyễn Thị Bích Hằng

  Chuyên viên kế hoạch dự báo

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Chăm sóc sức khỏe , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện
 • Nguyễn Duy Hiếu

  Nhân viên kinh doanh

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản
 • Bùi Trang

  Sale

  Việt Nam
  • Ngành: Báo chí/Biên tập viên , Bất động sản , Chăm sóc khách hàng
 • Long Hoang

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Xây dựng
 • Bùi Trọng

  Đại Lý Bảo Hiểm nhân thọ

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản