Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

465 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Phạm Hiền

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Biên dịch/Phiên dịch , Ngoại ngữ
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn Dương

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Ngoại ngữ , Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống
 • khẩn Cấp

  TRƯƠNG QUANG LÝ

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch
 • khẩn Cấp

  Hậu Đặng Văn

  Biên thông,phiên dịch viên

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Nhân sự , Quản lý điều hành
 • Lê Minh Anh Thư

  Commercial Assistant

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch
 • Vương Minh Tâm

  Giáo viên tiếng Nhật

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch
 • Hà Lê

  Biên phiên dịch tiếng Nhật

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch
 • Nguyễn Hoàng Oanh

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Nhân sự
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch
 • Nhân Nguyễn Hoàng Chí

  Biên Phiên Dịch tiếng Hàn

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán , Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
 • Đỗ Quang Huy

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập
 • Tạ Hà Anh

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Ngoại ngữ , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập