Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

791 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Trần Thành Chung

  Machenical Engineer

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • khẩn Cấp

  Dinh Van Hanh

  thất nghiệp

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • nguyễn Văn Trung

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • Vũ Thị Ngọc

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • khẩn Cấp

  truong manh

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn Thành

  Tự do

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Công việc ô tô
 • Đạt Trần

  Phó quản đốc Xưởng Cơ khí - MMTB

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Xây dựng
 • Nguyen VanKhiem

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • Tống Văn Thái

  Kĩ sư nhà máy gia công thép

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • Nguyễn Ngọc Hậu

  FreeLancer

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Điện/Điện tử/Điện lạnh , Khu chế xuất/Khu công nghiệp
 • Nguyễn An Trường

  Tự do

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • Dương Văn Quả

  Nhân viên lập trình

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng