Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

271 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Nguyễn Huỳnh Minh Huy

  Kỹ sư điện - tự động hóa

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh
 • khẩn Cấp

  DƯƠNG NGUYÊN MINH

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh , Quản lý điều hành , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Nguyễn Ngọc Hậu

  FreeLancer

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Điện/Điện tử/Điện lạnh , Khu chế xuất/Khu công nghiệp
 • Nguyễn Giang

  KỸ SƯ SMT

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh
 • Ninh Nguyen

  Kỹ sư bảo trì

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh
 • Hà Dương

  Họa viên kiến trúc

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh , Kiến trúc/Nội thất , Xây dựng
 • Đào Thái Sơn

  Công ty TNHH Đầu tư Carbon Việt Nam

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Điện/Điện tử/Điện lạnh , Kinh doanh
 • Chu Quang Huy

  Freelancer

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh , Nhân sự
 • Vũ Khánh

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh
 • Nguyen Cuong

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Điện/Điện tử/Điện lạnh
 • Cao Phúc Đức

  Embedded Fresher

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Điện/Điện tử/Điện lạnh , IT phần cứng/mạng
 • Trần Văn Phước

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Điện/Điện tử/Điện lạnh , Sản xuất/Vận hành sản xuất