Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

106 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Võ Phương Thùy Linh

  Sales Admin

  Việt Nam
  • Ngành: Chăm sóc khách hàng , Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn , Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • khẩn Cấp

  TRẦN DIỄM

  Đang tìm việc

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Quỳnh

  Reviet Just

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • ĐẶNG NỮ

  Sinh viên năm 3 tại Đại học Sài Gòn

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • Đỗ Ngọc Hằng

  Thu ngân tại Phuc Long Coffee & Tea

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • Nguyễn Tình

  Giám đốc vận hành

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • Vương Nguyễn Thanh Tấn

  Sinh viên

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • hoang nhat dang

  Phó quản lý dich vụ khách hàng tại phòng khám Thu Cúc

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • Nguyễn Huy Phúc

  part time nhà hàng Nhật Bản

  Việt Nam
  • Ngành: Bất động sản , Biên dịch/Phiên dịch , Đào tạo giáo dục , Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống
 • Phạm Cam

  Giám Đốc Điều Hành

  Việt Nam
  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn
 • Nguyễn Linh Nhi

  Thực tập sinh

  • Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn , Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • Đỗ Phạm Hồng Ngân

  Nhân viên phục vụ

  Việt Nam
  • Ngành: Chăm sóc khách hàng , Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn