Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

280 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Nguyễn Hiền

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc

  Quản lý cửa hàng

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Kế toán & Tài chính
 • khẩn Cấp

  Đức Minh Âu

  Việt Nam
  • Ngành: Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Kinh doanh , Thực phẩm/DV ăn uống
 • khẩn Cấp

  Võ Phương Thùy Linh

  Sales Admin

  Việt Nam
  • Ngành: Chăm sóc khách hàng , Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn , Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc Mai Anh

  Thực tập sinh

  Việt Nam
  • Ngành: Chăm sóc khách hàng , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Kinh doanh
 • Trần Thị Thuý An

  Novaconsumer Group

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Quảng cáo/Marketing/PR
 • TẠ NGỌC TRÂN

  Video Editor

  Việt Nam
  • Ngành: Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Nhân sự
 • Quyên Văn Thị

  Phó Ban hành chính nhân sự

  Việt Nam
  • Ngành: Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • Nguyễn Hoàng Oanh

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Nhân sự
 • Nguyễn Thị Anh Đào

  -

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập
 • Lê Diệp

  Quản lý Dự án

  Việt Nam
  • Ngành: Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • Hồ Trúc

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Kinh doanh