Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

234 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  DƯƠNG NGUYÊN MINH

  Việt Nam
  • Ngành: Điện/Điện tử/Điện lạnh , Quản lý điều hành , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • khẩn Cấp

  Nam Nguyen Hoang

  Trưởng phòng sản xuất

  Việt Nam
  • Ngành: Quản lý điều hành , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • khẩn Cấp

  Hồ Văn Quang

  Quản lý sản xuất

  Việt Nam
  • Ngành: Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn Ái

  Giám sát an toàn lao động

  Việt Nam
  • Ngành: Sản xuất/Vận hành sản xuất , Xây dựng / Cơ sở vật chất
 • Đạt Trần

  Phó quản đốc Xưởng Cơ khí - MMTB

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Xây dựng
 • Vuong Th o

  Masan meatlife

  Việt Nam
  • Ngành: Môi trường/Xử lý chất thải , Quản lý điều hành , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Đỗ Quang Huy

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập
 • Nguyễn Hưng

  Việt Nam
  • Ngành: Kho vận/Vật tư/Thu mua , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Nguyễn Hoa

  Trưởng bộ phận điều phối sản xuất

  Việt Nam
  • Ngành: Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Lê Lương

  Thực tập sinh

  Việt Nam
  • Ngành: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập
 • Đặng Đức Thông

  Trưởng Bộ Phận Kho

  Việt Nam
  • Ngành: Dệt may , Kho vận/Vật tư/Thu mua , Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Trần Duy Anh

  Việt Nam
  • Ngành: Kho vận/Vật tư/Thu mua , Sản xuất/Vận hành sản xuất , Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương