Candidates Grid

+ xem thêm
+ xem thêm
+ xem thêm

135 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 12 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Nguyễn Thị Miền

  Sales Admin Manager

  Việt Nam
  • Ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • khẩn Cấp

  Pham Thy

  Nhân viên mua hàng

  Việt Nam
  • Ngành: Kho vận/Vật tư/Thu mua , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Hiền

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Hành chính/Thư ký/Trợ lý , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Nhân Nguyễn Hoàng Chí

  Biên Phiên Dịch tiếng Hàn

  Việt Nam
  • Ngành: Biên dịch/Phiên dịch , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán , Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
 • Nguyễn Hữu Anh

  Chuyên viên phân tích - Tư vấn và Bán hàng

  Việt Nam
  • Ngành: Bán hàng & Tiếp thị , Khu chế xuất/Khu công nghiệp , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Đồng Phương Anh

  Việt Nam
  • Ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Phạm Thành

  Nhân viên kế toán

  Việt Nam
  • Ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Mỹ Duyên

  Nhân Viên Thống Kê

  Việt Nam
  • Ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Trần Thị Vân Anh

  Việt Nam
  • Ngành: Giải trí/Vui chơi , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Kế toán & Tài chính , Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư , Nhân sự , Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Bằng

  Data Team Leader

  Việt Nam
  • Ngành: Phát triển thị trường , Quản lý điều hành , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Phạm Thị Thu Trang

  Sinh viên

  Việt Nam
  • Ngành: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Đào Đào

  Kế Toán

  Việt Nam
  • Ngành: Kế toán & Tài chính , Tài chính/Kế toán/Kiểm toán