Mektec Manufacturing Vietnam

Thêm đánh giá
  • Mạng xã hội:

Tổng quan

  • Ngày thành lập 30/05/2016
  • Đăng tuyển 0
  • Đã xem 8
  • Năm thành lập công ty 2016
  • Quy mô công ty Trên 500+

Mô tả công ty

Mektec Vietnam is a Japanese company manufacturing FPC used in electronic devices such as smart phones, tablets, laptops,..

Located in Hung Yen with around 4000 employees, Mektec is proud of being the pioneer in manufacturing FPC with Japanese quality standard.

Hình ảnh văn phòng

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0