Công Ty TNHH Kỹ Thuật & Dịch Vụ Công Nghiệp Quang Minh

  • 136 Mạc Quyết - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng Xem bản đồ
Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 15
  • Năm thành lập công ty 2016
  • Quy mô công ty Dưới 50
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0