TNHH HAI THÀNH VIÊN CÁT PHÚC

Tổng quan

  • Ngày thành lập 07/02/2018
  • Đăng tuyển 4
  • Đã xem 20
  • Quy mô công ty Dưới 50

Mô tả công ty

Công ty TNHH HAI THÀNH VIÊN CÁT PHÚC

SN 457 CHU VĂN THỊNH, TP SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink