Công ty TNHH MTV Sản Xuất Kệ Kho Hàng BHD Việt Nam.

  • Quảng Nam, Lô 20, kcn Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam.
  • Email: jr.hcns@palletrack.vn
  • Số điện thoại: 0235.3710346

Tổng quan

  • Ngày thành lập 08/12/2019
  • Đăng tuyển 2
  • Đã xem 53
  • Quy mô công ty Dưới 200

Hình ảnh văn phòng

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink
Tin tuyển dụng từ Công ty TNHH MTV Sản Xuất Kệ Kho Hàng BHD Việt Nam. 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí