Cong ty TNHH Oval

Tổng quan

  • Ngày thành lập 16/03/2000
  • Đăng tuyển 5
  • Đã xem 20
  • Quy mô công ty Dưới 200

Mô tả

Chuyên sản xuất văn phòng phẩm (sản xuất kinh doanh dụng cụ văn phòng, băng xóa, viết xóa, viết bảng, viết dạ quang, keo nước, hồ dán, các loại, keo, băng keo, viết bi, viết bấm các loại).

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink
Tin tuyển dụng từ Cong ty TNHH Oval 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí