booking.com

  • Hồ Chí Minh, Tầng 18, Tòa Nhà Bitexco, Số 2, Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Email: anhhuhong7@gmail.com
  • Số điện thoại: 0353032154

Tổng quan

  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 12
  • Quy mô công ty Dưới 100
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink
Tin tuyển dụng từ booking.com 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí