1.0

bichhuongvtp@gmail.com

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 4
  • Đã xem 264
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Nhận xét của công ty

Quy mô
Cơ sở vật chất
Môi trường
Thùy
1.0

Tốt

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0