window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-121571087-1');

công ty tnhh shun deng technology

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Ngành Xây dựng
  • Đăng tuyển 2
  • Đã xem 12
  • Năm thành lập công ty 2008
  • Quy mô công ty Dưới 50
Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 1.0