window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-121571087-1');

Mai Hương

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Ngành Điện/Điện tử/Điện lạnh
  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 14
  • Năm thành lập công ty 1999
  • Quy mô công ty Trên 500+
Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 1.0