VISYS Bắc Ninh

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Ngành Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng , Khu chế xuất/Khu công nghiệp , Sản xuất/Vận hành sản xuất
  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 7
Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0