[careerfy_services view=”view-2″][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-curriculum” service_title=”Tìm kiếm hồ sơ” service_desc=”Đối với Người Tìm Việc vui lòng hoàn thiện 90% hồ sơ của mình (Thông tin địa chỉ, số điện thoại, trường đại học, kỹ năng…) để các Nhà Tuyển Dụng có thể tìm thấy bạn”][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-building” service_title=”Hồ sơ công ty” service_desc=”Đối với Nhà Tuyển dụng, bạn hãy chắc chắn rằng hồ sơ của bạn có đầy đủ thông tin công ty để Người Tìm Việc có thể nộp đơn Ứng Tuyển việc làm”][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-briefcase” service_title=”Đăng Công Việc” service_desc=”Hãy chắc chắn rằng thông tin tuyển dụng của bạn có đầy đủ thông tin về địa chỉ, lương, vị trí cần tuyển…Đảm bảo việc làm bạn đăng đủ công khai, minh bạch.”][/careerfy_services]
[careerfy_find_question search_title=”Không thấy câu trả lời!” search_desc=”Bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình? Không vấn đề gì!” btn_txt=”Liên hệ chúng tôi !” btn_url=”https://worklink.vn/contact-us/”]
[careerfy_faqs ques_title=”CÂU HỎI THƯỜNG GẶP” faq_cat=”cau-hoi-chung” faq_excerpt=”500″][careerfy_faqs ques_title=”CÂU HỎI CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC” faq_cat=”nguoi-tim-viec” faq_excerpt=”500″][careerfy_faqs ques_title=”CÂU HỎI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG” faq_cat=”nha-tuyen-dung” faq_excerpt=”500″]

[kkstarratings]