Hàng loạt sự thay đổi về tiền lương bắt đầu áp dụng đầu năm 2017

Ngay từ đầu năm 2017, những chính sách đổi mới liên quan đến tiền lương sẽ bắt đầu được áp dụng rộng rãi


Trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng tiền lương quốc gia đã mở ra những cuộc họp kín liên tiếp xoay quanh về sự nhất quán tiền lương cho năm 2017. Giờ đang rục rịch cho cuối năm và những phương án cuối cùng về sự thay đổi tiền lương cũng đã được chốt sớm. Và đây là 5 nội dung đổi mới tiền lương mà người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý


1. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2017


Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp như sau:


Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng


2. Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.3 triệu đồng/tháng


Mức lương cơ sở sẽ đựơc điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017


Đây là cơ sở để áp dụng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, ưu đãi với người có công cách mạng


Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức


3. Lưu ý phân biệt giữa mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở


Mức lương tối thiểu vùng: Áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp


Mức lương cơ sở: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp


4. Tiền lương đối với sinh viên mới ra trường 2017


Sinh viên mới ra trường thông thường có 2 hướng đi, một là làm việc cho doanh nghiệp, hai là làm việc cho cơ quan nhà nước, do vậy, mức lương chính thức đối với sinh viên mới ra trường như sau:


Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp:


Vùng I: 4.012.500 đồng/tháng

Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng


Đối với trường hợp làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:


– Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017: 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng


– Từ ngày 01/7/2017 trở đi: 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng


5. Mức lương thử việc 2017 đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp
6. Các doanh nghiệp phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch lương, thưởng Tết 2017


Kế họach lương, thưởng Tết năm 2017 tại doanh nghiệp phải nhanh chóng thông báo tới người lao động trước 30/12/2016 theo Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL


Trong đó, 4 nhóm doanh nghiệp sau bắt buộc phải xây dựng kế họach lương, thưởng Tết 2017:


– Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

– Doanh nghiệp có vốn cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước.

– Doanh nghiệp tư nhân.

– Doanh nghiệp FDI.


Để lại một bình luận