Hoạch định nguồn nhân lực

Worklink

Nguồn nhân lực có thể quyết định đến sự thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Để xây dựng được nguồn nhân lực tốt nhất, các doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò và vạch ra kế hoạch hoạch định nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

Vậy, hoạch định nguồn nhân lực là gì ?

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực để vạch ra kế hoạch làm thế nào để đảm bảo mục tiêu “đúng người, đúng việc, đúng nơi, đúng lúc “.

Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:

– Doanh nghiệp cần những nhân viên như thế nào ?

– Khi nào doanh nghiệp cần họ ?

– Họ cần phải có những kỹ năng nào ?

– Doanh nghiệp đã có săn những người thích hợp chưa ? Và nếu họ có tất cả những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết hay không ? Doanh nghiệp sẽ tuyển dụng họ từ bên ngoài hay lựa chọn từ những nhân viên hiện có ?

– Sau khi tuyển dụng, doanh nghiệp đãi ngộ họ như thế nào ? Đào tạo và xây dựng lộ trình thăng tiến cho họ ra sao ?

Hoạch định nguồn nhân lực trong tuyển dụng nhân sự

Nhiều người cho rằng hoạch định nguồn nhân lực chỉ đưa ra những con số một cách cứng nhắc và áp đặt trong khi nhân lực ngày càng biến động. Nhưng trên thực tế các kế hoạch nguồn nhân lực dài hạn thường được cụ thể hóa bằng các kế hoạch ngắn hạn. Các kế hoạch này có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt theo tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Có nhiều đơn vị do hoạt động yếu kém, đã chấp nhận “thay máu” toàn bộ đội ngũ trong thời điểm tái cơ cấu, từ đó xây dựng nên một hệ thống nhân sự “khỏe” hơn – sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Tham khảo thêm: Xây dựng văn hóa của doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Để lại một bình luận