Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

Hệ thống đăng tin Tuyển Dụng

Một công việc tốt cần có những ứng viên cao cấp và đặc biệt. Vậy, khi bạn đang có một công việc thì ứng viên sẽ có ở đâu?. Ở đây.....! Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm những ứng viên thích hợp nhất cho công việc hiện tại bạn đang cần.

 • Nhân sự chất lượng

  Chúng tôi sẽ cung cấp nhân sự đầy đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm việc bạn cần

 • Chọn lọc kỹ càng

  Những ứng viên cao cấp được tuyển chọn kỹ càng trước khi được ứng tuyển vào công việc của bạn.

 • Thay đổi ứng viên

  Các ứng viên nếu không phù hợp sẽ được thay thế ngay lập tức.

 • Hỗ trợ 24/7

  Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình sẽ hỗ trợ quý khách mọi lúc.

 • Hệ thống cung cấp nhanh

  Ngay sau khi đặt sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ cung cấp hồ sơ ngay.

 • Tối ưu chi phí

  Tối ưu thời gian và chi phí khi quý khách sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

7 Tin Đăng

199,000 ₫ Per Month
 • 7 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 7 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 7 ngày

14 Tin Đăng

299,000 ₫ Per Month
 • 14 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 14 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 14 ngày

28 Tin Đăng

499,000 ₫ Per Month
 • 28 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 28 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 28 ngày

60 Tin Đăng

899,000 ₫ Per Month
 • 60 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 60 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 60 ngày

Dịch vụ làm nổi bật tin đăng

VIỆC LÀM NỔI BẬT TRONG 1 NGÀY ( miễn phí )

Miễn phí
 • Thời gian sử dụng 1 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

VIỆC LÀM NỔI BẬT TRONG 1 TUẦN

199,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 1 Tuần
 • Hỗ trợ 24/7

VIỆC LÀM NỔI BẬT TRONG 2 TUẦN

299,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 2 Tuần
 • Hỗ trợ 24/7

VIỆC LÀM NỔI BẬT TRONG 3 TUẦN

499,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 4 Tuần
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch Vụ Đăng Tin Nổi Bật

3 Tin Đăng Nổi Bật

499,000 ₫
 • 3 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 3 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 3 ngày
 • 3 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7

5 Tin Đăng Nổi Bật

799,000 ₫
 • 5 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 5 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 5 ngày
 • 5 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7

7 Tin Đăng Nổi Bật

1,099,000 ₫
 • 7 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 7 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 7 ngày
 • 7 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7

14 Tin Đăng Nổi Bật

2,299,000 ₫
 • 14 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 14 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 14 ngày
 • 14 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7

Gói dịch vụ VIP

3 Tin Nổi Bật – 20 CV

599,000 ₫
 • 3 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 3 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 3 ngày
 • 3 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 20 Ứng viên có thể xem

5 Tin Nổi Bật – 40 CV

999,000 ₫
 • 5 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 5 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 5 ngày
 • 5 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 40 Ứng viên có thể xem

7 Tin Nổi Bật – 60 CV

1,399,000 ₫
 • 7 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 7 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 7 ngày
 • 7 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 60 Ứng viên có thể xem

14 Tin Nổi Bật – 120 CV

3,099,000 ₫
 • 14 Tin tuyển dụng
 • Thời gian sử dụng 14 ngày
 • Không giới hạn lượt xem
 • Thời hạn hết hạn công việc 14 ngày
 • 14 Điểm để làm nổi bật tin đăng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 120 Ứng viên có thể xem

Dịch vụ làm nổi bật hồ sơ

7 Ngày Nổi Bật Hồ Sơ

99,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 7 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

14 Ngày Nổi Bật Hồ Sơ

149,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 14 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

30 Ngày Nổi Bật Hồ Sơ

249,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 30 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

60 Ngày Nổi Bật Hồ Sơ

449,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 60 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ Khẩn Cấp

7 Ngày Khẩn Cấp

299,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 7 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

14 Ngày Khẩn Cấp

549,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 14 ngày
 • Hỗ trợ 24/7

28 Ngày Khẩn Cấp

999,000 ₫
 • Thời gian sử dụng 30 ngày
 • Hỗ trợ 24/7