ACCOUNT MANAGEMENT

Full time @ngantn0209@gmail.com trong Hành chính/Thư ký/Trợ lý , trong Kế toán & Tài chính Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Cấp bậc Trưởng phòng
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 3 Năm+
  • Giới tính Nữ
  • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

Mục đích:
 Thực hiện việc tiếp thị và bán các sản phẩm do Công ty sản xuất cho các khách hàng hiện có
và khách hàng tiềm năng theo mục tiêu đề ra hàng năm.
Trách nhiệm chính:
 Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tăng trưởng.
 Thực hiện nghiên cứu và thu thập thông tin xu hướng khách hàng, thị trường để hoạch
định chiến lược bán hàng.
 Giới thiệu, tư vấn giải pháp các sản phẩm của Công ty, cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ
thuật đến các khách hàng.
 Duy trì và phát triển kinh doanh với các khách hàng hiện tại, xây dựng danh sách các sản
phẩm tiềm năng.
 Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, chăm sóc khách hàng.
 Thu thập, phân tích thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu thị trường và khách hàng.
 Đề xuất các chính sách và kế hoạch để tăng doanh số.
 Báo cáo hoạt động kinh doanh.
 Tham dự đào tạo để phát triển kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng liên quan.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ Trưởng phòng Kinh doanh, Giám Đốc Thương
Mại.
Tương tác nội bộ công ty: Các bộ phận trong công ty để xây dựng phương án sản phẩm
phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Tương tác bên ngoài công ty:
 Tìm hiểu, tổng hợp thông tin nhu cầu thị trường để triển khai các kế hoạch kinh doanh, tiếp
thị các sản phẩm mới.
 Đánh giá, phân tích tiềm năng của khách hàng,…
 Tìm thông tin, nhu cầu thị trường,…

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích