Business Development Assistant

Full time ngày đăng 4 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

  • Hỗ trợ phát triển hệ thống marketing nhằm mở rộng và nâng cao hình ảnh công ty
  • Tìm kiếm và liên hệ khách hàng tiềm năng
  • Giao tiếp và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công ty
  • Hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh
Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Công Việc Liên Quan