Finance & Accounting Director

Full time @ngantn0209@gmail.com trong Hành chính/Thư ký/Trợ lý , trong Kế toán & Tài chính , trong Tài chính/Kế toán/Kiểm toán Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Trưởng phòng
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 5 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

Quản trị Tài chính 

 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ doanh nghiệp;
 • Quản trị nguồn vốn, dòng tiền. Đảm bảo dòng tiền được vận hành phù hợp với định hướng của công ty.

Phân tích Kinh Doanh

 • Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu để Hoạch định chiến lược tài chính của công ty;
 • Phân tích số liệu kinh doanh để tham mưu cho BTGĐ chiến lược phát triển kinh doanh;
 • Theo dõi, phân tích, đánh giá và kiểm soát thường xuyên việc thực hiện ngân sách so với kế hoạch, kiểm soát chỉ tiêu tài chính và phản ánh kịp thời cho CBGĐ nhằm có những quyết định điều chỉnh / chấn chỉnh thích hợp;
 • Xác định các lỗ hổng, không tuân thủ hoặc các lĩnh vực có rủi ro tài chính tiềm ẩn, thông báo, dự thảo đề xuất để phòng ngừa, giảm thiểu và điều chỉnh thích hợp. Giám sát/ thực hiện các phương án điều chỉnh/ ngăn ngừa rủi ro phù hợp.

Kiểm soát ngân sách, chi phí

 • Lên kế hoạch triển khai lập kế hoạch ngân sách hàng năm và định kỳ tái lập theo định hướng chiến lược và mục tiêu tài chính;
 • Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ;
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản, chi phí của Công ty được kiểm soát.

Hoạt động kế toán

 • Kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định của pháp luật;
 • Kiểm soát các báo cáo liên quan đến hoạt động tài chính kế toán (báo cáo tài chính, báo cáo thuế…)
 • Kiểm soát thực hiện nghĩa vụ thuế.
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích