Front-end Developer for IoTs

Full time CloudFERMI ngày đăng 2 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

Mô tả công việc:

– Phát triển app Web, PC
– Khám phá, tìm hiểu, xây dựng hạ tầng IoTs trên Cloud/Internet
– Test, debug app, thiết bị,…
– Hỗ trợ khách hàng
– Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu code,…
– Thiết lập, tổ chức, quản lý, bảo mật mã nguồn
– Thiết lập, tổ chức, quản lý quy trình phát triển dự án
– Và các việc khác có liên quan nếu phát sinh

Yêu cầu công việc

– Kinh nghiệm lập trình app Web (PHP, Python, HTML/Javascript, NodeJs, AngularJS,..), giao thức MQTT / MQTTS,RESTful APIs, Websocket APIs, …Lập trình socket, UML, Pseudo code
– Kinh nghiệm làm việc với Docker/Docker Compose/Kubernotes là 1 lợi thế
– Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Cloud là 1 lợi thế
– Kinh nghiệm sử dụng Linux, quản trị Linux, phát triển mã nguồn mở trên Linux… là 1 lợi thế
– Kinh nghiệm lập trình, tổ chức, quản lý mã nguồn với Git,…trên Linux là 1 lợi thế
– Kinh nghiệm với các phương pháp quản lý dự án như Agile, Scrum,… là 1 lợi thế
– Có hiểu biết tổng quan, kinh nghiệm về IoTs, kiến trúc ứng dụng IoTs,…
– Làm việc với tinh thần, thái độ tích cực, cầu tiến, vì kết quả công việc
– Bảo mật, bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty
– Làm việc được ngay.

Yêu cầu hồ sơ:

Việc ứng tuyển trải qua 2 vòng. Vòng 1 là qua khảo sát online, tại đây:
=> https://goo.gl/forms/j58N1mbTst7xWJOm1
Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi email mời Bạn tham gia phỏng vấn trực tiếp vòng 2. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuối cùng qua email.

Công Việc Liên Quan