Kế toán tổng hợp tại Bắc Giang

Full time @Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân trong Kế toán & Tài chính Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Giám sát
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 3 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Trình độ chuyên môn Cao đẳng

Mô tả công việc

 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế , lập quyết toán thuế.
 6. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 7. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 8. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 9. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 10. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng kế toán
 11. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích