Kế toán trưởng

Full time minhtrangpham.ctc@gmail.com trong Kế toán & Tài chính
 • Khu Công nghiệp Quang Minh, Võ Văn Kiệt, Mê Linh, Hanoi, Vietnam Xem bản đồ
 • Hạn Ứng Tuyển : 24/06/2021
 • Lương: 25,000,000 ₫ - 35,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển(s)
 • Lượt xem(s) 499
Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Trưởng phòng
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 6 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Trình độ chuyên môn Chứng chỉ liên kết

Mô tả công việc

1. Tổ chức bộ máy kế toán:

– Quản lý, kiểm soát và tổ chức bộ máy hoạt động của bộ phận Kế toán

– Tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của từng bộ phận.

– Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán tài chính của công ty

– Tổ chức cải tiến, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và chế độ hạch toán kế toán theo những quy định mới nhất của các cơ quan

2. Thực hiện công tác kế toán:

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ công nợ;

– Thực hiện các Báo cáo tài chính tháng, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế và các Báo cáo khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, Ban lãnh đạo công ty.

– Thực hiện công tác kế toán quản trị để báo cáo và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả quản lý chi phí, … – Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán độc lập, Ủy ban chứng khoán Nhà nước…

3. Quản lý công tác tài chính:

– Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty trong năm, tổ chức việc thực hiện kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai theo tuần/ tháng/ quý/ năm. –

 4. Công việc khác:

– Thực hiện công tác đào tạo, phân công công việc, đánh giá công việc, tuyển dụng nhân sự Phòng Kế toán.

– Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kế toán tài chính trong công ty.

– Báo cáo công việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích