Kỹ sư điện AV – Giám sát (Audio Visual)

Full time ngày đăng 3 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

Chịu trách nhiệm chuyển đổi bản vẽ thiết bị AV vào bản vẽ xây dựng

Triển khai bản vẽ shop drawing cho hệ thống điện nhẹ AV và đối chiếu thực tế với công trường

Cài đặt thiết bị AV tại công trường

Giám sát, quản lý công việc ngoài công trình

Báo cáo kết quả công việc ngoài công trình hàng ngày và hàng tuần

Hỗ trợ các chứng từ kỹ thuật cho việc đấu thầu dự án

Các công việc liên quan khác của phòng kỹ thuật

Công Việc Liên Quan