Kỹ sư thiết kế lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Full time ngày đăng 6 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

1.      Tính toán, thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn hiện hành

2.      Thiết kế bản vẽ shopdrawing, bóc tách khối lượng

3.      Tư vấn các vấn đề liên quan tới thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

4.      Các công việc khác được giao theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Mẫu đơn xin việc

Công Việc Liên Quan