Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm Dưới 1 Năm
 • Giới tính Nam
 • Trình độ chuyên môn Cao đẳng

Mô tả công việc

 • Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, hiệu quả của các dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án
 • Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án
 • Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án
 • Tham gia Nghiên cứu thị trường (thu thập, phân tích, báo cáo đề xuất)
 • Đề xuất và thực hiện thủ tục mua sắm mảng phụ trách
 • Quản lý hợp đồng & công nợ mua sắm mảng phụ trách
 • Tìm kiếm, đánh giá dự án đầu tư
 • Lập dự án đầu tư tài chính, xây dựng cơ bản
 • Đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Quản lý và khai thác tài sản sau đầu tư
 • Quản lý đầu tư tài chính: theo dõi, báo cáo, phân tích hiệu quả
 • Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mảng phụ trách
 • Xây dựng hệ thống văn bản mẫu mảng phụ trách
 • Các nhiệm vụ khác được phân công

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích