nhân viên hành chính nhân sự

Full time Công ty HT land ngày đăng 2 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

  • Tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban
  • Tìm kiếm, sàng lọc, hẹn phỏng vấn, trao đổi công việc với ứng viên.
  • Hội nhập cho các nhân viên mới về quy định của công ty.
  • Chấm công, tính lương, văn phòng phẩm,  theo dõi nhân viên thực hiện nội quy và tiến độ công việc…

Công Việc Liên Quan