Nhân viên Kế hoạch

Full time @ trong Xây dựng
 • Hà Nội, Số 118, ngõ 165 Chùa Bộc Xem bản đồ
 • Hạn Ứng Tuyển : 07/03/2023
 • Lương: 10,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫ / Tháng
 • 1 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 1136
Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 2
 • Kinh nghiệm 5 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

 1. Công tác đấu thầu, hợp đồng:
 • Chủ trì nghiên cứu và lập Hồ sơ Chào giá/Hồ sơ đấu thầu;
 • Chủ trì lập Biện pháp thi công, tiến độ thi công trong Hồ sơ Chào giá/Hồ sơ đấu thầu;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng, Ban lãnh đạo công ty trong công tác Thương thảo hợp đồng, soạn thảo và hoàn thiện các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng liên quan đến xây lắp;
 1. Công tác triển khai thi công xây lắp:
 • Chủ trì Bóc tách khối lượng, lập dự trù vật tư, nhân công, thiết bị thi công;
 • Bác tách khối lượng vật tư, nhân công, TBTC phục vụ công tác Giao khoán, thuê thầu phụ…
 • Chủ trình công tác lập kế hoạch triên khai thi công trình Trường phòng xem xét, thống nhất trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt;
 • Tham gia công tác lập Dự trù tài chính/chi phí thi công (Dự toán thi công) từ đó đánh giá hiệu quả của gói thầu/công trình/dự án báo cáo Trưởng phòng, Ban lãnh đạo công ty để có phương án triển khai;
 • Phối hợp với các Ban chỉ huy/Ban điều hành công trường thực hiện các công tác trình nguồn (Nguồn Vật tư vật liệu, Nhà cung cấp…);
 • Chủ trì và phối hợp với Ban Chi huy công trường lập Biện pháp thi công, tiến độ thi công trình TVGS, CĐT xem xét phê duyệt;
 • Tham gia soạn thảo, trình phê duyệt các Hợp đồng, phụ lục HĐ giao khoán cho Tổ, đội và các nhà thầu phụ;
 • Tham gia kiểm soát hồ sơ thanh, quyết toán của Tổ, đội và các nhà thầu phụ;
 • Quản lý, Giám sát tổng thể chất lượng các gói thầu, đôn đốc tiến độ thi công các gói thầu;
 • Lập và Kiểm soát Bảng khối lượng thanh, quyết toán chuyển bộ phận Nội nghiệp làm thanh quyết toán;
 • Các công việc khách theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo công ty;
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Các công việc khác bạn có thể thích