Nhân viên Kế toán tổng hợp

Full time VIET GLOBAL TRAVEL trong Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
  • Khu đô thị Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Khu đô thị Linh Đàm, Hoang Liet, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam Xem bản đồ
  • Hạn Ứng Tuyển : 13/04/2021
  • Ứng tuyển 2
  • Lượt xem(s) 1065
Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Cấp bậc Nhân viên
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 2 Năm+
  • Giới tính Nữ
  • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Trực tiếp thực hiện hoạt động nghiệp vụ kế toán của công ty.

VỊ TRÍ TRONG QUAN HỆ CÔNG VIỆC
Đối nội:
– Báo cáo cho Kế toán trưởng
– Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động kinh doanh.
– Cấp trên: Trưởng phòng, Ban Giám đốc

Đối ngoại:
– Làm việc với cơ quan nhà nước: Thuế, Kho bạc
– Làm việc với ngân hàng
– NCC, khách hàng, NV kế toán của khách hàng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
– Nắm rõ quy trình Kế toán, nhận và kiểm soát chứng từ, trình ký chứng từ
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh vào Phần mềm kế toán
– Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh với ngân hàng: Hồ sơ vay, hạn mức, mở các loại Bảo lãnh, gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, nộp thuế
– Theo dõi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, theo dõi các khoản vay, bảo lãnh, tài sản thế chấp
– Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng
– Hạch toán lương, bảo hiểm, các khoản trích theo lương
– Hạch toán hàng hóa, tài sản cố định, CCDC
– Hạch toán chi phí tài chính, doanh thu tài chính, chênh lệch tỷ giá
– Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
– Lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ
– In, sắp xếp, lưu trữ chứng từ Kế toán đầy đủ và khoa học

QUYỀN HẠN
– Được chủ động liên hệ với khách hàng, ngân hàng, các cơ quan Nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trên
– Được quyền yêu cầu các phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ quá trình kinh doanh của công ty.
– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển của công ty.
– Sử dụng nguồn ngân sách của công ty theo quy định của Hội đồng Quản trị và BGĐ.

Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Các công việc khác bạn có thể thích