Nhân viên Kinh doanh

Full time ngày đăng 1 tuần trước

Chi Tiết Công Việc

Sàng lọc và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ( Spa, thẩm mỹ viện, đại lý ).

Tư vấn bán hàng.

Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Xây dựng quạn hệ và chăm sóc khách hàng.

Mẫu đơn xin việc

Công Việc Liên Quan