Nhân viên kinh doanh dự án M&E

Full time ngày đăng 6 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

1. Tìm kiếm, thu thập thông tin, tiếp cận và phát triển các dự án và đối tác tiềm năng liên quan tới các dự án xây lắp cơ điện

2. Thiết lập, duy trì trì liên lạc thường xuyên với khách hàng/chủ đầu tư và các bên liên

quan, gặp gỡ, trao đổi để cập nhật, nắm bắt các nhu cầu, thay đổi, phát sinh trong quá trình tiếp cận dự án (kế hoạch đấu thầu, thay đổi thiết kế….)

3. Phối hợp với bộ phận dự toán/kỹ thuật của công ty để thực hiện chào giá, chào giải pháp kinh tế kĩ thuật cho khách hàng đảm bảo đúng hạn và chất lượng cao

4. Tham gia thương thảo, kí kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện dự án.

5. Phối hợp hỗ trợ bộ phận Quản lý hợp đồng và phòng quản lý thi công để cùng thực hiện tốt các trách nhiệm trong hợp đồng: Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hàng hoá, dịch vụ lắp đặt; hồ sơ thanh toán và tiến độ thanh toán của khách hàng.

6. Thực hiện việc báo cáo tổng kết và lập kế hoạch kỳ kế tiếp trong các cuộc họp kinh doanh hàng kỳ.

7.Gặp gỡ, trao đổi giới thiệu năng lực công ty với các khách hàng, đối tác tiềm năng
8. Tham mưu xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho công ty, chủ động tìm kiếm dự án qua các phương tiện thông tin, đề xuất với Ban giám đốc hướng triển khai tiếp cận dự án

Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Mẫu đơn xin việc

Công Việc Liên Quan