NHÂN VIÊN KỸ THUẬT- BẢO TRÌ ĐIỆN

Full time CINESTAR ĐÀ LẠT trong Điện/Điện tử/Điện lạnh
  • Quảng trường Lâm Viên, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam Xem bản đồ
  • Ngày đăng: 21/05/2019
  • Hạn Ứng Tuyển : 31/08/2019
  • Ứng tuyển 0
  • Lượt xem(s) 122
Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:
%d bloggers like this: