Nhân viên Nhân sự

Full time ngày đăng 4 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

 • Thực hiện công tác tuyển dụng công nhân, nhân viên theo yêu cầu;
 • Thực hiện, quản lý quá trình đào tạo công nhân, nhân viên;
 • Thực hiện việc quản lí nhân sự về : chấm công, tính lương, thủ tục BHXH, …
 • Quản lí nhà ăn, văn phòng phẩm, nước uống, đồng phục công nhân, nhân viên;
 • Quản lí thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
 • Quản lí việc ra vào cổng của công nhân, nhiên viên;
 • Quản lí việc thực hiện nội quy, quy định công ty;
 • Thực hiện các chính sách, chế độ, phúc lợi của công nhân, nhân viên;
 • Lập và theo dõi hợp đồng lao động, hoàn thành các thủ tục đúng quy định khi có nhân viên nghỉ việc;
 • Thực hiện các báo cáo liên quan tới các cơ quan nhà nước về lao động, thủ tục hành chính;
 • Thống kê phân tích dữ liệu liên quan báo cáo cấp trên,duy trì hồ sơ.

Công Việc Liên Quan