Nhân viên thiết kế

Full time Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam trong Kiến trúc/Nội thất
  • KCN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, Bình Định Xem bản đồ
  • Ngày đăng: 03/12/2018
  • Hạn Ứng Tuyển : 28/01/2019
  • Lương: 6,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫ / Tháng
  • Ứng tuyển 0
  • Lượt xem(s) 137
Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:
%d bloggers like this: