THƯ KÝ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Full time @Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trong Hành chính/Thư ký/Trợ lý , trong Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư
 • Hồ Chí Minh, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, quận 1, TP.HCM VN Xem bản đồ
 • Hạn Ứng Tuyển : 18/08/2022
 • Lương: 8,000,000 ₫ - 16,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển(s)
 • Lượt xem(s) 83
Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm Dưới 1 Năm
 • Giới tính Nữ
 • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

1. Công tác lễ tân, hành chính:

 • Tiếp đón, hướng dẫn khách đến làm việc của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.
 • Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.
 • Quản lý văn phòng phẩm, thực hiện các thủ tục đặt hoa, tạm ứng, quyết toán chi phí, công tác phí liên quan đến Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.
 • Đầu mối tiếp nhận, chuyển tiếp và hoàn trả các tờ trình, hồ sơ các đơn vị gửi trình Chủ tịch HĐQT.
 • Các công việc liên quan khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

2. Công tác văn thư, hồ sơ:

 • Thực hiện theo dõi, quản lý, sắp xếp, lưu trữ và trích lục hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).
 • Phối hợp thực hiện thủ tục công bố thông tin, ban hành các văn bản, thông báo liên quan đến Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.
 • Thực hiện các thủ tục trình ký, xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Tổng hợp, theo dõi và cập nhật thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người nội bộ công ty,…
 • Hỗ trợ chuyển ngữ các văn bản, tài liệu, bài viết trình bày song ngữ (Việt – Anh).
 • Hỗ trợ xây dựng các báo cáo định kỳ liên quan như Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo danh sách cổ đông lớn, Báo cáo thông tin người nội bộ/người liên quan, Báo cáo thường niên,…
 • Hỗ trợ xây dựng các tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT tùy theo năng lực và sự phân công cụ thể của Trưởng đơn vị.
 • Các công việc liên quan khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

Các công việc khác bạn có thể thích