Trưởng BP Đầu tư

Full time @Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Bình Minh trong Bất động sản Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Cấp bậc Trưởng nhóm
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 2 Năm+
  • Giới tính Nam
  • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

§  Tìm kiếm thông tin các Dự án đầu tư;

§  Phân tích hiện trạng, thẩm định các Dự án đầu tư, đưa ra các giải pháp, phương án đầu tư hiệu quả dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá Dự án và thị trường;

§  Tham mưu Trưởng phòng/Trưởng ban lựa chọn phương án tổ chức, điều hành dự án, thực hiện Dự án;

§  Lập kế hoạch khảo sát, đánh giá cơ hội đầu tư, phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án cùng phương án triển khai phát triển Dự án;

§  Kiểm tra về tính chính xác và tin cậy của các báo cáo Dự án trước khi gửi Trưởng phòng/Trưởng ban phê duyệt;

§  Lập và xây dựng kế hoạch, tiến độ Phát triển Dự án;

§  Trực tiếp và/hoặc phối hợp với các Đơn vị tư vấn để tiến hành xây dựng, lập báo cáo đầu tư cho Dự án bao gồm phân tích tài chính cho Dự án;

§  Đại diện Công ty làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước trong phạm vi các công việc có liên quan của quá trình Phát triển Dự án;

§  Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật về Quản lý Dự án;

§  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng/Trưởng ban/Ban Lãnh đạo Công ty.

Các công việc khác bạn có thể thích