Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Full time @Venus Medi trong Nhân sự Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Cấp bậc Trưởng phòng
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 4 Năm+
  • Giới tính NamNữ
  • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

– Quản lý nhân sự

– Xây dựng hệ thống

– Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và sa thải

– Quan hệ lao động

– Công tác hành chính và đối ngoại

– Văn hóa doanh nghiệp

– Thực hiện các công việc khác do BLĐ giao phó

Các công việc khác bạn có thể thích