Tuyển dụng Kế toán trưởng

Full time @Công ty CP Sản Xuất Công Nghiệp Đông Phương trong Kinh doanh Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Cấp bậc Quản lý
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 3 Năm+
  • Giới tính Nữ
  • Trình độ chuyên môn Đại học

Mô tả công việc

I Trách nhiệm thiết yếu:
1 -Tổ chức và kiện toàn bộ máy kế toán
2 -Đảm bảo hạch toán, in ấn, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán tuân thủ pháp luật kế toán
3 -Đảm bảo kê khai, nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, tiền thuế đúng hạn theo quy định của Luật thuế
4 -Cập nhật và tham mưu cho TGĐ về chế độ, chính sách, tuân thủ pháp luật VN phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp
5 -Đảm bảo công tác đối ngoại với cơ quan quản lý thuế
6 -Chịu trách nhiệm trước TGĐ về công tác quản lý kế toán: Đầy đủ, kịp thời, trung thực, đúng hạn, sáng tạo, tiết kiệm
II Công việc thiết yếu:
1 -Tổ chức và kiện toàn bộ máy kế toán: Chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp;
2 -Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán: Thu thập, hướng dẫn, xử lý thông tin, hạch toán kế toán một cách kịp thời, đầy đủ, trung thực;
3 -Soát xét điều khoản thanh toán hợp đồng đầu vào, đầu bán được Ban TGĐ chỉ định
4 -Soát xét/phê duyệt theo chức năng được quỷ quyền của chứng từ kế toán trước khi trình ký cho TGĐ phê duyệt
5 -Tổ chức thực hiện in ấn, đóng tập, lưu trữ chứng từ: Đầy đủ, đúng biểu mẫu, bảo mật thông tin theo quy định của Ban KT và công ty;
6 -Tổ chức thực hiện: Lập, nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế
7 -Tổ chức thực hiện: Lập, nộp báo cáo theo yêu cầu quản lý của TGĐ
8 -Tổ chức theo dõi và nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại thuế khác theo quy định: Đầy đủ, đúng thời hạn, tuân thủ pháp luật kế toán VN
9 -Cập nhật, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực công ty hoạt động
10 -Tham mưu cho TGĐ về chế độ, chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
11 -Cập nhật, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kế toán của doanh nghiệp
12 -Thực hiện việc soạn thảo, thay đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn: Các quy trình, quy định của Ban kế toán, hướng dẫn ban kế toán và phòng ban khác thực hiện
13 -Tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ chứng từ cho các sở ban ngành, cơ quan: Cục thống kê, thuế, ngân hàng khi có yêu cầu chính đáng
14 -Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong ban kế toán theo sự phân công công việc và thời gian báo cáo cụ thể
15 -Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc và Chủ tịch HĐQT

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Các công việc khác bạn có thể thích