Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Full time ngày đăng 5 tháng trước

Chi Tiết Công Việc

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ;
– Giới thiệu và tư vấn sản phẩm nhôm kính cao cấp của công ty;
– Xúc tiến, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng;
– Đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn;
– Ƭheo dõi, chăm sóc khách hàng tiềm năng;
– Báo cáo, đánh giá định kỳ diễn biến giɑo dịch với khách hàng tiềm năng;
– Ƭhực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter

Công Việc Liên Quan