Nhà tuyển dụng tìm gì trên mạng xã hội của bạn ?

Worklink

Đến nay, được người khác giới thiệu luôn là cách tốt nhất đảm bảo cho bạn có một công việc. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phát triển, các nhà tuyển dụng cũng có xu hướng tự tìm kiếm thông tin về các ứng viên thông qua Internet. Vậy nhà tuyển dụng tìm gì trên mạng xã hội của bạn? Họ sẽ thích thú nếu bạn chia sẻ thông tin về công việc của mình, việc từ thiện, các sự kiện bạn tham gia nhưng sẽ không hài lòng nếu bạn sai lỗi chính tả hay đăng ảnh “tự sướng” quá nhiều.

tuyen-dung-nhan-su

Để lại một bình luận