Những điểm mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Worklink

Theo quy định, đến 31/3/2015 các tổ chức, cá nhân phải kết thúc quyết toán thuế năm 2014. Thời điểm hạn chót đang đến rất gần, số lượng các doanh nghiệp đến làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng như thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngày càng đông.


tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-worklink


Để tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi,  TBTCVN giới thiệu những thủ tục cần thiết, cũng như những điểm mới đáng chú ý liên quan đến quyết toán thuế TNCN.

Những điểm mới về chính sách


Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.Hà Nội, nhiều điểm mới liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2014 đã được Cục Thuế TP.Hà Nội gửi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để người nộp thuế thực hiện.

Về thu nhập chịu thuế, bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để cung cấp miễn phí cho người lao động.

Công văn cũng đề cập đến các trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2014. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Theo quy định mới, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân đó không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, mà chỉ cung cấp cho cơ quan thế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp thuế TNCN; các cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý sổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức tri trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì cũng không phải quyết toán thuế.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế


Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 có những điểm mới đáng chú ý, đó là: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo quy định mới.

Cụ thể, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Nhưng nếu tổ chức, cá nhân không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Các bước thực hiện thủ tục quyết toán thuế


Đối với tổ chức chi trả thu nhập sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thì thực hiện theo các bước sau: Cập  nhật mã số thuế cá nhân, cài đặt phầm mềm hỗ trợ khai quyết toán thuế TNCN từ trang www.gdt.gov.vn, hoặc tncnonline.com.vn để tải phần mềm hỗ trợ.

Sau khi tải phần mềm (sử dụng một trong hai phần mềm trên) thì tiến hành nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ bảng kê sẽ tự động kết chuyển sang tờ khai quyết toán thuế, in tờ khai và các phụ lục bảng kê kèm theo. Cơ quan thuế cũng lưu ý tổ chức chi trả thu nhập phải khai đầy đủ số lượng người phụ thuộc kèm theo hồ sơ quyết toán thuế để cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Bước tiếp theo là kết xuất dữ liệu ra file Execl để lưu tại tổ chức chi trả thu nhập, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi cơ quan thuế. Như vậy, hồ sơ quyết toán thuế sẽ bao gồm flie dữ liệu quyết toán thuế (có thể gửi e-mail, hoặc ghi vào USB và gửi trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của cục thuế) và hồ sơ bản giấy có ký tên, đóng dấu của cơ quan chi trả thu nhập.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập đang thực hiện khai thuế qua mạng thì sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK) và thực hiện các bước như trên. Khi gửi file dữ liệu thì truy cập vào trang www.kekhaithue.gov.vn để gửi; đối với tổ chức chi trả thu nhập khai thuế điện tử sử dụng dịch vụ TVAN thì thực hiện các bước như trên thông qua nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu.

Tổ chức, cá nhân khai thuế điện tử không phải gủi hồ sơ quyết toán thuế bản giấy. Đối với hồ sơ nhận từ trang kê khai qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì kết quả được trả về trang kê khai qua mạng.

Bài viết tham khảo: Định giá thương hiệu cho doanh nghiệp: Rắc rối từ đâu ?

Để lại một bình luận