Những trường hợp được hưởng BHXH một lần theo Luật mới

Worklink

Theo Luật số 58/2014-QH13 quy định về Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 có những thay đổi đáng chú ý về việc hưởng chế độ BHXH đối với người lao động.


tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-worklink


Theo Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;


Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Người lao động là quân nhân, lực lượng vũ trang… có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác…

Thời điểm hưởng lương hưu


Theo Luật BHXH 2014, chế độ lương hưu được quy định như sau:

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu là là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. (QH giao cho Bộ LĐTBXH hướng dẫn chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tại phần này).

Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần


Theo Luật BHXH 2014, người lao động nếu có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

Ra nước ngoài để định cư;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Trường hợp khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo quy định hiện hành tại Luật BHXH cũ còn có thêm điều khoản quy định người lao động nếu sau một năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 đóng BHXH thì sẽ được nhận BHXH một lần, tuy nhiên Luật BHXH 2014 đã bãi bỏ điều khoản quy định này.

Mức hưởng BHXH một lần


Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH.

Bài viết tham khảo: Thành công không nằm ở kỹ năng!

Để lại một bình luận