Trợ cấp mất việc làm được chi trả trong trường hợp nào ?

Worklink

Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc là những khoản trợ cấp mà người lao động có thể được hưởng sau quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Tùy vào từng trường hợp và tình huống cụ thể khiến người lao động nghỉ việc mà việc chi trả trợ cấp sẽ có những điểm khác nhau.

Xét về mặt ngữ nghĩa, trợ cấp thôi việc được hiểu là trợ cấp được chi trả khi người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động do hợp đồng hết hạn, hai bên thỏa thuận, hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; trợ cấp mất việc làm có thể hiểu là khoản trợ cấp người lao động được hưởng khi công việc mà họ đang thực hiện không còn do việc thay đổi cơ cấu, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp,… từ đó dẫn đến mất việc.

tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-worklink

Trong đó, trợ cấp mất việc làm được các doanh nghiệp sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong hai trường hợp:

1) doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ, hoặc vì lý do kinh tế


2) khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ, hoặc vì lý do kinh tế mà khiến nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện được phương án sử dụng lao động sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở, đồng thời thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trong phương án sử dụng lao động cần làm rõ danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, tương tự như trường hợp trên, người sử dụng lao động kế tiếp khi cho số người lao động không sử dụng hết thôi việc phải dựa trên phương án sử dụng lao động đã xây dựng.

Trong hai trường hợp này, người sử dụng lao động phải chi trả trợ cấp mất việc làm khi cho người lao động thôi việc dựa trên thời gian làm việc của họ tại doanh nghiệp. Cụ thể, với thời gian 12 tháng làm việc thì người lao động sẽ được hưởng 01 tháng lương trợ cấp (nhưng không ít hơn 02 tháng tiền lương).

Do đó, để đảm bảo tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp cần xây dựng và thực hiện các phương án sử dụng lao động hợp lý và hiệu quả. Trường hợp không thể tiếp tục sử dụng lao động, doanh nghiệp cần chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động theo đúng quy định.

Bài viết tham khảo: Trốn đóng BHXH, BHYT: Sẽ bị xử lý hình sự

Để lại một bình luận